Get Adobe Flash player

Agencja Detektywistyczna

LUKSOR

 

świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi detektywistyczne w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych i karnych:

 

 

Prowadzimy czynności w zakresie wykrywania i dokumentowania zdrad małżeńskich i nielojalności partnerów;

Oferujemy inwigilację i obserwację stacjonarną i mobilną osób i mienia;

Zajmujemy się poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się;

Prowadzimy sprawy, gdzie stronami są Kościoły i związki wyznaniowe oraz sekty;

Poszukujemy utracone mienie oraz namierzamy zaginione akta i dokumentację archiwalną;

 

 

Dokumentujemy bezprawne wykorzystywanie przez konkurencję nazw handlowych i znaków towarowych;

Zbieramy dowody nielojalności pracowniczej, m.in.: dokumentujemy korzystanie z nieuprawnionych zwolnień lekarskich;

Weryfikujemy wiarygodność firm, ich zdolności płatnicze, dane rejestrowe, posiadane koncesje i zezwolenia oraz historię charakteru dotychczasowej współpracy z kontrahentami;

Dokumentujemy naruszenia praw pracowniczych oraz zatrudnianie pracowników bez zgłaszania tego faktu do właściwych organów (tzw. praca na czarno);

Weryfikujemy faktyczny zakres wykonywanych czynności zawodowych co daje podstawę do kwalifikacji, czy mieszczą się w ramach Kodeksu Pracy czy Kodeksu Cywilnego (tzw. umowy śmieciowe);

Prowadzimy wywiady majątkowe, których celem jest namierzenie i udokumentowanie faktycznych zasobów materialnych, będących własnością dłużników;

 

 

Zajmujemy się czynami skierowanymi przeciwko życiu i zdrowiu, w tym dokumentujemy przypadki narażenia osób trzecich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, poprzez zaniedbanie lub niedopełnienie obowiązków;

Sprawdzamy podejrzenia związane z czynami zabronionymi skierowanymi przeciwko osobie, w tym mobbing, stalking czy hejt;

Poszukujemy sprawców wykroczeń i przestępstw np.: kradzieży czy zniszczenia lub dewastacji mienia;

Odnajdujemy sprawców kolizji i wypadków drogowych, a także badamy same okoliczności tych zdarzeń;

 

 

Poza powyższym oferujemy:

  • wykrywanie ukrytych kamer i podsłuchów;
  • informatykę śledczą;
  • odzyskiwanie danych;
  • instalacja systemów podglądowych i monitorujących;
  • wywiad gospodarczy i wywiad środowiskowy;
  • techniki kryminalistyczne;
  • i inne…

Wszystkie czynności prowadzone są zgodnie z wymogami procesowymi i stanowią wiarygodny dowód w sądzie;